ارتباط با ما

جامعه دامپزشکی ایران (دبیرخانه علمی)

میدان توحید، خیابان پرچم، پلاک 59

تلفن: 66569220

فکس: 66568636

www.iranva.ir

 

دبیرخانه اجرایی

خیابان ولیعصر، میدان توانیر، خیابان پیوند، کوچه حماسی، پلاک 26

تلفن : 88203846

فکس: 88198520